jquery api
首页  >  核心  > removeData([name|list]) 源码下载

返回值:jQueryremoveData([name|list])

概述

在元素上移除存放的数据

data([key], [value])函数作用相反

参数

[name]StringV1.2.3

存储的数据名

[list]Array,StringV1.7

移除数组或以空格分开的字符串

示例

描述:

从元素中删除之前添加的数据:

jQuery 代码:
$("#btn2").click(function(){
  $("div").removeData("greeting");
  alert("Greeting is: " + $("div").data("greeting"));
});
推荐办理招商银行新用卡,新户首刷礼,更可获得罗莱四件套、九阳白玉盏,详情点击这儿~
你有一份支付宝红包待领取
打开支付宝首页搜索 7618420 即可领取支付宝红包一份,每天可领一次~
×